Een aantal jaren geleden hebben we een model ontwikkeld voor constructieve communicatie. Een overzichtelijk model met handvatten om je aan vast te houden. Het heet CCSS. Dat staat voor constructieve communicatie in stressvolle situaties.

Nou denken we bij stress vaak aan situaties waarin alles zo gespannen staat als een veer of nergens meer een spoor van rust te bekennen is, maar hier bedoelen we gewoon ieder beetje spanning, wrijving of ongemak. Overal waar je samen iets te doen hebt en je het misschien niet zomaar vanzelf met elkaar eens kunt worden. Verschillende gezichtspunten, verschillende belangen of ambities, maar je moet toch proberen iets voor elkaar te krijgen. Dan is daar steeds een spanningsveld. Het kan gering zijn of ernstiger… maar het is altijd iets dat je moet overbruggen.

Het model bestaat uit zes basiselementen. In de video passeren ze, met in vogelvlucht een korte beschrijving. Over ieder element is heel veel te zeggen, maar we laten ook zien wat je al kunt doen zonder dat je je eerst met eindeloze afwegingen bezig gaat houden. Door na afloop van een lastig gesprek eens terug te kijken met die zes elementen in je hand en ze eens na te lopen. Wat ging goed en wat minder goed? Wat is het leerpunt?

Je zult zien dat wat groei in bewustwording en wat zelfreflectie je meteen al enorm op weg helpen. Goede gesprekken zijn de moeite waard. Ze leveren altijd iets op en constructief communiceren kun je leren. We delen daarover graag met.