Oudergesprekken zonder druk

Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met spanningen, conflicten en zelfs agressie in gesprekken met ouders. Dat is iets waar zij met hun beroep niet specifiek voor hebben gekozen en niet speciaal voor zijn opgeleid. Tegelijk wordt wel verwacht dat zij er goed mee omgaan, ondanks een zware werkbelasting met een chronisch tekort aan tijd. Met wat extra kennis en inzicht die speciaal gericht is op dit onderwerp, worden deze moeilijke gesprekken voor iedereen gemakkelijker en effectiever.

Moeilijke gesprekken gaan nooit vanzelf, maar bij moeilijke oudergesprekken komen een aantal elementen samen die het uitzonderlijk uitdagend maken:

  • Partijen zijn persoonlijk nauw betrokken

  • Er staat veel op het spel: het welzijn van het kind

  • Er spelen soms heftige emoties

  • Het is ingewikkelde materie: de ontwikkeling van het kind

  • Er is chronisch gebrek aan tijd

  • Onduidelijke scheidslijnen in verantwoordelijkheid en autoriteit

  • Normalisatie van spanningen en uitbarstingen

Moeilijke gesprekken gaan nooit vanzelf, maar bij moeilijke oudergesprekken komen een aantal elementen samen die het uitzonderlijk uitdagend maken

In de training zoomen we in op drie hoofdonderwerpen: