Vandaag gaat het over het bouwen van een gouden brug. We hebben het al een aantal keren gehad over redenen om je extra in te spannen voor constructieve communicatie. En ik geef je er nog een: niemand verandert van gedachten omdat jij dat wilt.  Ik noemde het al eens in verband met het feit dat dwang of druk uitoefenen op de lange duur meestal niet echt soelaas biedt.

Maar hoe dan wel? Iemand verandert van gedachten omdat die zelf vindt dat te moeten doen. Als het dan gaat over en gesprek dat je met iemand aangaat in de hoop een verandering tot stand te brengen, dan zijn er een paar dingen die behalve een behoorlijke argumentatie in elk geval nodig zijn.

Je gesprekpartner wil het gevoel hebben dat hij wordt gehoord en gezien. Niet iemand zijn die alleen moet luisteren, maar iemand naar wie ook geluisterd wórdt. De ander wil een volwaardige gesprekspartner zijn. Dat betekent dat je niet alleen luistert om te wachten tot het geluid ophoudt, maar dat je met de ander ook in gesprek gaat over wat hij of zij te vertellen heeft.  Wanneer die ander van gedachten moet gaan veranderen, dan zal hij het gevoel moeten hebben dat hij daar zelf een onderdeel van is. Dat het een eigen beslissing is. Hij zal dus een belangrijk deel uit moeten maken van het proces dat tot die verandering leidt. Hij zal voor zichzelf argumenten moeten hebben om van gedachten te veranderen. Het is in die zin productiever om hem te helpen díe argumenten te vinden, dan alleen op je eigen argumenten te blijven hameren.

William Ury, een van de auteurs van de bestseller ‘Getting to Yes’ spreek over ‘Building a golden bridge’. Het bouwen van een gouden brug voor je opponent.  Hij heeft het niet zelf verzonnen. Het komt uit het duizenden jaren oude ‘De Kunst van het Oorlogvoeren’ van Sun Su, die schreef dat je voor vijanden een gouden brug moet bouwen om zich over terug te trekken.

Identiteit is een kostbaar goed van iedere mens en daarmee is het in je voordeel om ervoor te zorgen dat iemand met wie je in een gesprek iets moet bereiken, geen gezichtsverlies hoeft te leiden. Een gouden brug dus. Denk na over: ‘Wat heeft de ander nodig om van gedachten te kunnen veranderen?’  Als je niet gewend bent om op die manier te denken, dan kost het eerst misschien wel even moeite. Neem tijd om er vooraf over na te denken: hoe kan ik die ander iets bieden dat het aantrekkelijker voor hem maakt. Wanneer je je ervoor inspant en je erin verdiept, dan gaat het vast wel lukken.  Als er niets te vinden zou zijn, dan moet je ook afvragen of je de ander wel iets te bieden hebt. Of er voor die ander wel iets in zit dat het de moeite waard maakt.  Kijk en luister naar Rielutions vlog 12