We hebben wat vragen gekregen over voorbereiding van lastige gesprekken. ‘Wat kun je voorbereiden?’ ‘Hoe moet je voorbereiden?’  Komende tijd gaan we in op een paar aspecten daarvan.

Uiteenlopende belangen, wat spanning, gebrek aan vertrouwen in elkaar of in de situatie, wat oud zeer, geen tijd, geen belangstelling…  De lijst van dingen die een gesprekssituatie kunnen bemoeilijken is haast eindeloos. En dan kan goed voorbereid zijn het verschil maken tussen succes of niet.  We hebben het eerder gehad over het bepalen van je doel voor een gesprek. Dat is een belangrijk onderdeel. ‘Doel’ is zelfs een van de zes kernelementen uit het CCSS model voor constructief communiceren.

Nu maakt ‘Doel’ in de voorbereiding van een gesprek deel uit van een soort drie-eenheid. Naast het bepalen van je doel, ook het vaststellen van de complicerende factor in het gesprek en van eventuele dealbreakers. Vooraf bepalen wat je tot doel gaat stellen is belangrijk, maar natuurlijk niet het enige. Dat zou immers betekenen dat je alles dat je je voorneemt om te willen bereiken, daarna vanzelf ook zou kúnnen bereiken. Hoewel die mindset daarin wel belangrijk is en kan helpen ; zo simpel is het helaas ook weer niet. Bekijk de video met Rielutions vlog 13 over constructief communiceren. Daarin wordt aan de hand van een metafoor het verband uitgelegd tussen het doel dat je je stelt in een gesprek, de complicerende factor die je daarin ontmoet en de dealbreakers waar je tegenaan kunt lopen. In de voorbereiding van een uitdagende gesprekssituatie is het belangrijk dat je voor deze drie dingen helder hebt wat wat is.

Naast de online cursussen voor kennisoverdracht over het CCSS model en verschillende andere onderwerpen, komt over een aantal weken onze cursus ‘Gespreksvoorbereiding volgens CCSS’ online. Daarin leer je uitvoerig hoe je lastige gesprekssituaties succesvol kunt voorbereiden aan de hand van de zes elementen van het CCSS-model.  Maar bedenkt dat een belangrijke stap al is, om jezelf er vooraf überhaupt van bewust te maken: wat is mijn doel precies? Is het haalbaar? Niet te groot voor één gesprek in een min of meer lastige setting?  Wat is de complicerende factor? Dus met eerlijke zelfreflectie: wat maakt het juist voor mij lastig om dat doel in dit gesprek te gaan halen?  En tot slot: wat zouden dealbreakers kunnen zijn.

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: goede voorbereiding maakt in min of meer lastige of uitdagende gesprekken het verschil.