De ellende die veel mensen treft, raakt me en ik probeer daarbij steeds om mijn blik op de toekomst te houden, en dan moet ik echt tot het uiterste mijn best doen als ik dat woord ‘anderhalve-meter-samenleving’ hoor. Of als ik lees dat de premier heeft gezegd dat het nog wel lang zal duren voordat we elkaar weer kunnen omhelzen.  Ik bekritiseer het niet, het zal nodig zijn, maar ik vind het vreselijk. Mijn drive om samen met Sophie nu al jaren bezig te zijn met constructief communiceren is juist omdat ik steeds al vond dat onze wereld het nodig heeft dat we dichter bij elkaar komen in plaats van verder uit elkaar of ieder op een eigen eiland.  En nu denk ik: voor straks is het misschien wel meer nodig dat ooit.

Wanneer wij met mensen praten over de kunst van constructieve communicatie, dan horen we wel eens mensen verzuchten: ‘Moet dat allemaal? Het is wel veel gedoe.’  Eerlijk? Ik snap het best een beetje. In onze vlog van een paar weken terug was nog de vraag aan de orde: ‘Waarom zou ik extra mijn best gaan doen?’ Nou, er zijn wel een aantal redenen op te noemen.

In eigenlijk wel zo’n beetje iedere evaluatie van ieder project kom je tegen dat de communicatie beter had gekund of gemoeten. Dat is niet zo gek, want het is ook niet steeds zomaar gemakkelijk. In een drukke wereld zijn zelfs alledaagse uitdagingen vaak al behoorlijk complex. Dan vraagt samen op een lijn komen echt wel iets. Maar te veel gedoe is het niet. Wat echt pas gedoe is, is het oplossen, rechtbreien, bijstellen, sussen, verhelderen, opnieuw bespreken en nog steeds niet verder zijn gekomen.  Omdat we elkaar niet begrepen of niet wilden begrijpen, of niet zagen of niet hoorden of wat ook. Als je daar maar een deel van kunt voorkomen, dan ga je echt veel tijd en energie overhouden.

Communiceren is voor mensen niet iets dat je ‘erbij doet’. Nu, in deze tijden van crisis zeggen we ineens: ‘We moeten het samen doen.’ Maar da’s niets nieuws; dat was altijd al zo.Samen leven, samen werken, samen dingen oplossen of tot stand brengen, dat is geen gedoe; dat IS communiceren. Constructief communiceren.

Nu is het crisis en ja, dat moeten we samen doen. Als je het idee hebt dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit, dan lijkt dat soms ineens vanzelf te gaan en dat zie je hier en daar wel. Maar straks is het geen crisis meer. Dan moeten we ook samen weer verder op pad. En dan moet je daar soms weer wat meer je best voor doen. Zelfs nu zie je dat alweer gebeuren als je hier en daar ziet hoe de openbare discussies zich ontwikkelen.

Constructief kunnen communiceren, ook als het niet vanzelf lijkt te gaan, da’s dan geen gedoe, maar simpelweg hoe je vanuit deze crisis straks samen weer verder komt en zo was dat altijd al.  Of dat nu op anderhalve meter is of dichterbij.

Bekijk onze vlog 8.