Wanneer we een gesprek ingaan denken we vaak precies te weten wat we willen, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd zo simpel te zijn. Er zijn vaak meer dingen om over na te denken dan je je vooraf realiseert.

Niet goed voorbereid, kom je er soms achter dat een gesteld doel te groot is voor één gesprek. Of je krijgt tegengas waardoor je oorspronkelijke doel niet zomaar ongewijzigd haalbaar is.  Om dan – zeker in een minder gemakkelijke gesprekssituatie – onvoldoende voorbereid je hele strategie nog succesvol om te gooien, dat blijkt nogal eens te hoog gegrepen.

Er is nog een manier om je oorspronkelijke doel uit het oog verliezen. Vaak, je zult versteld staan hoe vaak, stapt iemand op je ziel of voel je je zozeer niet gezien of in je eer aangetast,

dat je je oorspronkelijke doel helemaal gaat vergeten. Je verkwanselt het als het ware voor een nieuw doel: de machtsstrijd. Oorspronkelijke doelstellingen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alleen om een machtsstrijd te winnen.

Meestal dringt het pas later weer tot je door wat je eigenlijke doel was, maar dan is het vaak te laat.

Goed voorbereid zijn helpt hier echt. Vooraf goed weten: wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn doel. En heb ik bewegingsvrijheid? Hoe belangrijk is dit voor me en als dit niet lukt heb ik dan alternatieven?  Hoe beter je de dingen vooraf in beeld hebt, hoe minder je je af zult laten leiden.  Ook door lomp gedrag van anderen of kwetsingen van je ego.

Hoe doe je dan een goede voorbereiding? Over een paar maanden komt een nieuw online lesprogramma van ons uit, dat precies daarmee helpt met een uitvoerige methode. Maar alleen al bewust nadenken over het doel dat je in een gesprek te halen hebt, daar aandacht aan besteden en tijd voor maken, dat maakt al een enorm verschil.

In een publicatie van de Harvard Law School kwam ik de vergelijking met een professionele golfer tegen. Hoe die zelfs staande aan de top nog regelmatig lessen op zijn houding en swing moet nemen om zeker te zijn dat de basis van zijn slag perfect is. Want alleen met een goede basis mag je een goede slag verwachten. Voor het voeren van een gesprek in een uitdagende situatie of met een uitdagend doel, geldt hetzelfde. Alleen goed voorbereid en met een goede basis kun je je succes in eigen hand nemen.

Veel mensen lijken te denken dat tijd en aandacht besteden aan het voorbereiden van gesprekken voor hen wat overdreven is. Ik denk het niet. Iedereen die niet helemaal afgesloten van de wereld leeft als kluizenaar, maar met andere mensen om zich heen en iedereen die een baan heeft waarin je op welke manier dan ook moet dealen met andere mensen, is in feite ook altijd een beetje verkoper. En ook altijd een beetje onderhandelaar. Een goede voorbereiding leidt naar succes. Bekijk onze vlog 7.